Technická správa města Loun s.r.o.

Elektrikář - dělník údržby elektro

(zaměstnanec střediska veřejné osvětlení)

Informace

Tomáš Smetana, vedoucí střediska veřejné osvětlení (tel. 605 205 202, tomas.smetana@tsmlouny.cz)

Pracovní náplň

Správa veřejného osvětlení města Louny včetně městských částí Brloh a Nečichy, elektromontážní a elektroinstalační práce - údržba el. zařízení, strojů, el. rozvodů a rozvaděčů, údržba areálu TSM Louny a Pohřební služby Louny dle aktuální potřeby.

Požadavky

Nabízíme

Termín nástupu: dohodou

Přihlášení

Přihlášku, ve které bude uvedeno: jméno a příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, datum a podpis uchazeče, doplněnou přílohami: strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech, zkušenostech a dovednostech, a kopii dokladu osvědčení vyhlášky 50/1978 Sb. §6 nebo vyšší, donést osobně nebo zaslat prostřednictvím e-mailu na info@tsmlouny.cz a označit „výběrové řízení elektrikář“.