Technická správa města Loun s.r.o.

Často kladené otázky

1. Proč není vyvezená naše popelnice a proč popelnice na tříděný odpad v naší ulici jsou věčně plné a nevyvezené?
Vývoz popelnic nespadá do kompetence a služeb naší společnosti. S případnými dotazy ohledně svozu a odvozu komunálního odpadu se prosím obraťte na firmu Marius Pedersen, a.s., která tyto služby zajišťuje.
2. Jaká je provozní doba sběrného dvoru?
Sběrný dvůr neprovozujeme, ten spadá a provozuje společnost Marius Pedersen, a.s.
3. Proč není vyčištěna naše ulice, když ve vedlejší ulici včera probíhalo blokové čištění?
Ulice při čištění jsou rozděleny do 16 bloků tak, aby vždy obyvatelé během blokového čištění ulic měli možnost přeparkovat svůj vůz v blízkosti. Kdyby se čistily v bloku ulice, které jsou ve své blízkosti, nebylo by kam přeparkovat auta.
4. Blokové čištění – kdy jsou rozváženy značky a jak postupovat při odtahu vozidla
Dopravní značky o blokovém čištění ve vaší ulici jsou rozváženy vždy týden před blokovým čištěním a jsou umístěny na začátek ulice či křižovatky. Blokové čištění začíná vždy ráno od 8h a značky se po vyčištění ulic odklízí. Pokud Vám při blokovém čištění bude auto odtaženo, můžete si ho vyzvednout v areálu TSM Louny, kde Vám bude vozidlo po vyřízení přestupku vydáno.
5. Proč není posekaná ulice v parku vedle našeho paneláku?
Travnaté plochy v Lounech jsou rozděleny do sektorů, kterým jsou přiděleny počty a frekvence sečí, které určuje město. Plochy jsou přiděleny firmě, která vysoutěžila jejich údržbu ve výběrovém řízení. Naše společnost má na sečení pouze část Loun.
6. Rád bych nechal odstranit strom, který mi vadí při užívání hrobového místa. Jak mám postupovat?
Obraťte se na správu hřbitova (telefon: +420 604 226 610), kde bude Vaše žádost sepsána a předána k posouzení Odboru životního prostředí města Loun. Před podáním žádosti prosím zvažte důvod, pro který chcete nechat strom odstranit. Znečišťování či poškozování hrobového zařízení není relevantním důvodem. Žádosti bývají zpravidla schváleny pouze v případech, kdy se jedná např. o poškozený strom ohrožující bezpečnost.