Technická správa města Loun

Často kladené otázky

1. Proč není vyvezená naše popelnice a proč popelnice na tříděný odpad v naší ulici jsou věčně plné a nevyvezené?
Vývoz popelnic nespadá do kompetence a služeb naší společnosti. S případnými dotazy ohledně svozu a odvozu komunálního odpadu se prosím obraťte na firmu Marius Pedersen a.s., která tyto služby zajišťuje.
2. Jaká je provozní doba sběrného dvoru?
Sběrný dvůr neprovozujeme, ten spadá a provozuje firma Marius Pedersen, a.s.
3. Proč není vyčištěna naše ulice, když ve vedlejší ulici včera probíhalo blokové čištění?
Ulice při čištění jsou rozděleny do 15 bloků tak, aby vždy obyvatelé ulic měli možnost přeparkovat svůj vůz během blokového čištění v blízkosti. Kdyby se čistily v bloku ulice, které jsou ve své blízkosti, nebylo by kam přeparkovat auta.
4. Blokové čištění – kdy jsou rozváženy značky a jak postupovat při odtahu vozidla
Dopravní značky o blokovém čištění ve vaší ulici jsou rozváženy vždy týden dopředu před blokovým čištěním a jsou umístěny na začátek ulice či křižovatky. Blokové čištění začíná vždy ráno od 8h a značky se po vyčištění ulic hned odklízí. Pokud Vám při blokovém čištění bude auto odtaženo, můžete si ho vyzvednout v areálu TSML, kde Vám vozidlo po zaplacení odtahu a pokuty od MP bude vydáno.
5. Proč není posekaná ulice v parku vedle našeho paneláku?
Travnaté plochy v Lounech jsou rozděleny do sektorů, kterým jsou přiděleny počty a frekvence sečí, které vydává město. Plochy jsou přiděleny firmě, která je seče. Naše firma má na sečení pouze část Loun, zbylé prostory seká firma Zahradníček.
6. Rád bych nechal odstranit strom, který mi vadí při užívání hrobového místa. Jak mám postupovat?
Obraťte se na správu hřbitova, kde bude Vaše žádost sepsána a předána k posouzení Odboru životního prostředí města Loun. Před podáním žádosti prosím zvažte důvod, pro který chcete nechat strom odstranit. Znečišťování či poškozování hrobového zařízení není relevantním důvodem. Žádosti bývají zpravidla schváleny pouze v případech, kdy se jedná např. o poškozený strom ohrožující bezpečnost.