Technická správa města Loun

Arborista (stromolezec)

(zaměstnanec střediska veřejná zeleň)

Informace

Vladimír Hromada, vedoucí střediska veřejná zeleň (tel. 604 294 136, vladimir.hromada@tsmlouny.cz)

Pracovní náplň

Péče, údržba a ošetřování dřevin a veřejné zeleně, kácení dřevin v intravilánu a extravilánu města Louny včetně městských částí Brloh a Nečichy – péče o městské lesy, stromolezecké práce, údržba areálu TSML a Pohřební služby Louny dle aktuální potřeby.

Požadavky

Nabízíme

Termín nástupu: dohodou

Přihlášení

Přihlášku, ve které bude uvedeno: jméno a příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, datum a podpis uchazeče, doplněnou přílohami: strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech, zkušenostech a dovednostech, donést osobně nebo zaslat prostřednictvím e-mailu na vladimir.hromada@tsmlouny.cz a označit „výběrové řízení arborista (stromolezec)“.