Veřejná zeleň

adresa: Louny, Poděbradova 2384
vedoucí střediska: Vladimír Hromada
telefon: +420 604 294 136
email: vladimir.hromada@tsmlouny.cz
činnosti:
 • výsadba a kompletní péče o veřejnou i neveřejnou zeleň
 • výsadba a údržba zeleně na hřbitovech
 • výsadba a údržba zeleně rekreačních ploch, parků, atd. 
 • výsadba a údržba mobilní zeleně
 • návrhy ozelenění veřejných i neveřejných ploch
 • realizace sadových a zahradních úprav dle PD
 • kácení stromů a likvidace keřů
 • likvidace ruderálních porostů a náletových dřevin
 • štěpkování dřevní hmoty, frézování pařezů
 • úklid listí ze zeleně a zpevněných ploch
 • odvoz a likvidace biologické hmoty

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA

směs měkké/tvrdé, štípané 25 až 33 cm, částečně vyschlé

cena za:     první m³    druhý m³      třetí m³   čtvrtý a další m³

sypaný:       980 Kč       870 Kč      760 Kč          650 Kč

skládaný:  1300 Kč     1150 Kč    1000 Kč          950 Kč

ceny jsou uvedeny včetně DPH

např. 5 m³ sypaného za 3910 Kč (= 980+870+760+650+650 Kč)

odběr: Technická správa města Loun s.r.o.,

             ul. Poděbradova 2384, Louny 

             pondělí až pátek 8.00 - 14.00, tel. 604 294 136

Doprava možná po domluvě