Čištění a údržba

adresa: Louny, Poděbradova 2384
vedoucí střediska: Václav Leština
telefon: +420 604 226 311
email: vaclav.lestina@tsmlouny.cz
činnosti:
 • blokové čištění místních komunikací
 • zimní údržba místních komunikací
 • odtahová služba
 • dopravní značení
 • měření míry zhutnění podkladu pod komunikacemi
 • drobné stavební činnosti
 • nákladní doprava
 • ekologická likvidace plevele horkou vodou 
 • dovoz vody do bazénů
 • pronájem
  • kontejnerů včetně odvozu odpadu ... CENÍK

fotogalerie:

 

zde

Ceník pro provedení Dynamické zatěžovací zkoušky

Ceník pronájmu Prodejních stánků šíře 1,9 m

Ceník pronájmu Kontejnerů včetně Odvozu odpadu