Zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu 

výhradně pro druhy odpadu: 170101 Beton / 170102 Cihly / 170103 Tašky a keramické výrobky / 170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 / 170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 / 200202 Zemina a kameny

provoz prodloužen do 28.2.2023

adresa: Louny, 5. května
IČZ: CZU00616
vedoucí střediska: Ing. Václav Jelínek
telefon: +420 604 226 310
email: vaclav.jelinek2@tsmlouny.cz
činnosti: ukládání odpadů dle Rozhodnutí o ukládání odpadů

provozní doba:

březen až říjen, pondělí a středy, 8.00 - 12.00.

V jiné dny a časy v případě neodkladného zájmu o uložení odpadů

kontaktujte vedoucího střediska tel. 604 226 310 .

dokumenty:

Zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu:

- Identifikace CZU00616

- Ceník pro uložení odpadů platný od 1.4.2018

- Pokyny pro dodavatele odpadů

- Rozhodnutí, souhlas k provozování

- Provozní řád

- Prúvodní list odpadu TSML

- Základní popis odpadu (ZPO)

- Čestné prohlášení (opakovaný návoz)

- Evidence příjmu odpadu