Aktuality

19.2.2018

Zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu (více)

Provoz prodloužen do 28.2.2023. 

V provozu od března do října, pondělky a středy, 8.00 - 12.00.

V jiné dny a časy v případě neodkladném zájmu o uložení odpadů kontaktujte vedoucího střediska tel. 604 226 310.

výhradně pro druhy odpadu:

    170101 Beton / 170102 Cihly / 170103 Tašky a keramické výrobky / 170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 / 170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 / 200202 Zemina a kameny

Od 1.4.2018 je platný Ceník pro uložení odpadů.

1.2.2019

Volná pracovní místa (více)

* ZEDNÍK

* PRACOVNÍK ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

* PRACOVNÍK ÚDRŽBY ZELENĚ

 

2.10.2018

Technická správa města Loun s.r.o. postavila

Dětské hřiště na Letním cvičišti v Lounech

fotogalerie

8.6.2018

Technická správa města Loun s.r.o. uvedla do provozu první elektromobil

foto1, foto2

článek na webu Města Louny

projekt "Snížení imisí - Při výsypu košů na odpadky, Louny" je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

dokumenty/Ele_mobil_logo_MZP.JPGdokumenty/Ele_mobil_logo_SFZP.JPG

  MŽP ČR                                    SFŽP ČR

19.3.2018

Sdružení pohřebnictví v ČR opakovaně propůjčilo Technické správě města Loun s.r.o., pohřební služba, ZNAK KVALITY, a to 25. 2. 2018 na dobu 3 let tří let, tj. do 25. 2. 2021. (více)

Stránky výpisu:
12