Ceník hřbitovních služeb - Louny, Brloh, Nečichy

(Ceny jsou uvedeny včetně DPH)

Ceny za pronájmy hrobových míst na 5 let

Louny (hlavní hřbitov, hřbitov u kostela sv. Petra, hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice a 14 sv. Pomocníků)

     Urnový pomník a epitafní deska                322,- Kč

     Jednohrob                                                  604,- Kč

     Dvojhrob                                                  1 208,- Kč

     Hrobka                                                     nájem dle metrů

Brloh

     Urnový pomník                                           322,- Kč

     Jednohrob                                                  362,- Kč

     Dvojhrob                                                     726,- Kč

     Hrobka                                                     nájem dle metrů

Nečichy

     Urnový pomník                                           251,- Kč

     Jednohrob                                                  287,- Kč

     Dvojhrob                                                     575,- Kč

     Hrobka                                                     nájem dle metrů