Zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu

výhradně pro druhy odpadu: 170101 Beton / 170102 Cihly / 170103 Tašky a keramické výrobky / 170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 / 170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 / 200202 Zemina a kameny

adresa: Louny, 5. května
IČZ: CZU00616
vedoucí střediska: Ing. Václav Jelínek
telefon: +420 604 226 310
email: vaclav.jelinek2@tsmlouny.cz
činnosti: ukládání odpadů dle Rozhodnutí o ukládání odpadů
 
 

provozní doba:

březen až říjen, pondělí a středy, 8.00 - 12.00.

V jiné dny a časy v případě neodkladného zájmu o uložení odpadů

kontaktujte vedoucího střediska tel. 604 226 310.

dokumenty:

Rozhodnutí o ukládání odpadů

Provozní řád rekultivace pozemku

Provoz prodloužen do 2018-02-28

Ceník pro uložení odpadů