Aktuality

23.2.2018

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA podrobnosti

v areálu Technické správy města Loun s.r.o., ul. Poděbradova 2384, Louny

tel. 604 294 136 (po až pá 8.00 - 14.00)

24.1.2018

Volná pracovní místa - podrobnosti

* ZEDNÍK

* PRACOVNÍK ÚDRŽBY ZELENĚ

* PRACOVNÍK ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

* ŘIDIČ - OPRAVÁŘ

 

24.1.2018

Technická správa města Loun s.r.o. 

pronajímá

- VYSOKOZDVIŽNOU PLOŠINU s obsluhou ... CENÍK

- PRODEJNÍ STÁNKY OBRÁZEK ... CENÍK

- KONTEJNERY včetně odvozu odpadu ... CENÍK

kontakt: Václav Leština 604 226 311 vaclav.lestina@tsmlouny.cz

24.1.2018

Zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu

je v provozu: od března do října, pondělky a středy, 8.00 - 12.00.

V jiné dny a časy v případě neodkladném zájmu o uložení odpadů kontaktujte vedoucího střediska tel. 604 226 310

výhradně pro druhy odpadu:

    170101 Beton / 170102 Cihly / 170103 Tašky a keramické výrobky / 170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 / 170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 / 200202 Zemina a kameny

1.1.2017

JEDNATELEM společnosti Technická správa města Loun s.r.o.

je od 1. ledna 2017 Ing. Ladislav Čížek,

ladislav.cizek@tsmlouny.cz, 604 226 312

Stránky výpisu:
12