Aktuality

24.1.2018

Volná pracovní místa - podrobnosti

* ZEDNÍK

* PRACOVNÍK ÚDRŽBY ZELENĚ

* PRACOVNÍK ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

* ŘIDIČ - OPRAVÁŘ

 

24.1.2018

Technická správa města Loun s.r.o. 

pronajímá

- VYSOKOZDVIŽNOU PLOŠINU s obsluhou ... CENÍK

- PRODEJNÍ STÁNKY OBRÁZEK ... CENÍK

- KONTEJNERY včetně odvozu odpadu ... CENÍK

kontakt: Václav Leština 604 226 311 vaclav.lestina@tsmlouny.cz

24.1.2018

Zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu

je v provozu: od března do října, pondělky a středy, 8.00 - 12.00.

V jiné dny a časy v případě neodkladném zájmu o uložení odpadů kontaktujte vedoucího střediska tel. 604 226 310

výhradně pro druhy odpadu:

    170101 Beton / 170102 Cihly / 170103 Tašky a keramické výrobky / 170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 / 170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 / 200202 Zemina a kameny

1.1.2017

JEDNATELEM společnosti Technická správa města Loun s.r.o.

je od 1. ledna 2017 Ing. Ladislav Čížek,

ladislav.cizek@tsmlouny.cz, 604 226 312

25.3.2015

Veřejné osvětlení v Lounech, Brloze, Nečichách

Od 1.7.2014 Technická správa města Loun s.r.o. (TSML) zajišťuje komplexní správu systému veřejného osvětlení (VO) pro město Louny, včetně městských částí Brloh a Nečichy.  

Případné poruchy lze hlásit na tel. 731 122 619

Dále Vám nabízíme umístit Vaši REKLAMU na sloupy VO:

a) na prvky HORIZONT (poutače kryté folií):

    Milan Figedi, (Reklama STOFI.cz s.r.o.) tel. 606 928 620

b) ostatní reklamu a poutače (sol. desky a jiné):

    Václav Jelínek (TSML) tel. 731 679 475, CENÍK