Veřejná zeleň

adresa: Louny, Poděbradova 2384
vedoucí střediska: Stanislava Jordánová, DiS
telefon: +420 604 294 136
email: stanislava.jordanova@tsmlouny.cz
činnosti:
 • výsadba a kompletní péče o veřejnou i neveřejnou zeleň
 • výsadba a údržba zeleně na hřbitovech
 • výsadba a údržba zeleně rekreačních ploch, parků, atd. 
 • výsadba a údržba mobilní zeleně
 • návrhy ozelenění veřejných i neveřejných ploch
 • realizace sadových a zahradních úprav dle PD
 • kácení stromů a likvidace keřů
 • likvidace ruderálních porostů a náletových dřevin
 • štěpkování dřevní hmoty, frézování pařezů
 • úklid listí ze zeleně a zpevněných ploch
 • odvoz a likvidace biologické hmoty